kummitodistus


Kirkkoon liittyminen

Olet tervetullut kirkkomme jäseneksi. Haluamme pitää jäsenistämme erityistä huolta. Toivomme että tulet kohdatuksi lämmöllä ja rakkaudella kirkossamme. Meillä Tampereella on satoja työntekijöitä kirkossamme, joiden puoleen voit kääntyä niin iloissa kuin suruissasi. Sinulla on oma paikka seurakuntalaisten keskuudessa. Voit halutessasi olla auttamassa muita suurella sydämellä vapaaehtoistyön kautta, tai pyytää apua sieltä. Tarjoamme myös monia ryhmiä joihin olet tervetullut osallistumaan tai  ohjaamaan. Joka sunnuntai vietettävät messut tarjoavat paikan Jumalan erityiseen kohtaamiseen.

Liittymisprosessin kesto ja vaiheet riippuvat liittyjän iästä ja mahdollisesta aiemmasta uskontokunnasta, josta tulee ennen kirkkoon liittymistä erota.


Alle 12-vuotiaana

 • Yleisimmin kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi liitetään seurakunnan jäseneksi jo vauvana kasteessa. 
 • Alle 12-vuotias voi huoltajiensa yhteisellä päätöksellä liittyä kirkkoon, mikäli toinen hänen vanhemmistaan tai yksi huoltajistaan on kirkon jäsen. 
 • Mikäli lapsi on jo aiemmin saanut kristillisen kasteen, häntä ei kasteta uudestaan.
 •  Alle vuoden ikäisen lapsen huoltajana toimiva äiti voi myös yksin tietyin edellytksin päättää lapsen kasteesta ja liittämisestä kirkon jäseneksi. 

12-17-vuotiaana

 • Lapsen huoltajat ja lapsi itse päättävät yhdessä kirkkoon liittymisestä. Kaikkien on oltava asiassa samaa mieltä.
 • Tämän ikäisenä kirkkoon liitytään usein rippikoulun yhteydessä. Rippikoulun voi aloittaa, vaikkei kuuluisi kirkkoon.
 •  Rippikoulun jälkeen nuori saa tehdä päätöksen, haluaako tulla kastetuksi ja konfirmoiduksi, ja siten liittyä seurakunnan jäseneksi.

Yli 18-vuotiaana

 • Yli 18-vuotias tekee itse päätöksensä kirkkoon kuulumisesta. Kirkkoon liityttäessä otetaan vastaan kaste, sekä suoritetaan rippikoulu ja konfirmaatio.
 • Mikäli henkilö on kastettu jossain kristillisessä kirkossa, kastetta ei uusita.
 • Aikuisiällä suoritettavasta rippikoulusta ja konfirmaatiosta voi sopia papin kanssa.

Kirkosta eroaminen

 • Yli 18-vuotias voi erota kirkosta koska tahansa omalla ilmoituksellaan.
 • Lapsen kirkosta eroamisesta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. 
 • Yli 12-vuotiaan kirkosta eroamiseen tarvitaan myös lapsen suostumus.
 • Iästä riippumatta lapsi voi jäädä seurakunnan jäseneksi, vaikka hänen vanhempansa eroaisivat kirkosta.