tesoman_kirkko_kanttorit2

Harjussa on kolme lähikirkkoa


Tutustu alueiden toimintaanLähikirkkoalueilla toimivat aluekokoukset

Lähikirkoilla on aluekokoukset, joissa maallikot suunnittelevat alueen työntekijöiden kanssa  alueensa toimintaa. Aluekokoukset ovat seurakuntaneuvoston nimeämiä alueellisia vastuu- ja toimintaryhmiä. 

Seurakuntaneuvosto on aluekokousten lisäksi nimennyt diakonian, lähetyksen, musiikin, kasvatuksen ja ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmät.


Jumalanpalvelus Jumalanpalvelus

Messu 25.5.2017 klo 10.00Tesoman kirkko

Jumalanpalvelus Jumalanpalvelus
Konsertti Konsertti

Konsertti 26.5.2017 klo 19.00Lielahden kirkko

Konsertti Konsertti
Leiri tai retki Leiri tai retki

60+ -toiminnan kevätretki Lopelle 28.5.2017 klo 8.00-18.00

Leiri tai retki Leiri tai retki
Jumalanpalvelus Jumalanpalvelus

Messu 28.5.2017 klo 10.00Tesoman kirkko

Jumalanpalvelus Jumalanpalvelus

Pyhäkoulu 28.5.2017 klo 10.00Tesoman kirkko

Jumalanpalvelus Jumalanpalvelus

Messu 28.5.2017 klo 11.00Pispalan kirkko

Jumalanpalvelus Jumalanpalvelus
Jumalanpalvelus Jumalanpalvelus

Messu 28.5.2017 klo 12.00Lielahden kirkko

Jumalanpalvelus Jumalanpalvelus

Pyhäkoulu 28.5.2017 klo 12.00Lielahden kirkko

Hengellinen tilaisuus Hengellinen tilaisuus

Hartaus 28.5.2017 klo 16.00Raholan kerhohuone

Hengellinen tilaisuus Hengellinen tilaisuus

Tesoman Perhekerho 29.5.2017 klo 9.00-11.00Tesoman kirkko